Bazar

I 2020 er datoen den 2. maj 12.00 - 18.00 og der er gratis adgang for alle.